Derneğimizin 33.Olağan Genel Kurulu

Sayın Üyemiz;
Derneğimizin 33.Olağan Genel Kurulu 17 Mayıs 2019 Cuma günü saat 14.00 de Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü nde (Polisevi), çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 17.00 da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Bilgilerinizi rica ederiz.
YÖNETİM KURULU OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1 Açılış ve Saygı Duruşu
2 Başkanlık Divanının Oluşturulması
3 Faaliyet Raporu ve Bilançonun okunması , görüşülmesi ve oylanması
4 Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması
5 Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması
6 Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
7 Şube açma ve kapatılma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin onaylanması
8 Dilek ve Temenniler
9 Kapanış