Derneğimiz 32. Olağan Genel Kurulu

Sayın Üyemiz;

Derneğimizin 32. Olağan Genel Kurulu 30 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 14.00’da Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü nde (EkBina) aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz

YÖNETİM KURULU 32.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Başkanlık Divanının Oluşturulması
3. Faaliyet Raporu ve Bilançonun okunması, görüşülmesi ve oylanması
4. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması
5. Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması
6. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
7. Şube açma ve kapatılma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin onaylanması
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapanış