Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu 

Sayın Üyemiz;
Derneğimizin  Olağanüstü Genel Kurulu 21 Nisan 2017 Cuma günü saat 14.00'de Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde (Polisevi) aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Nisan 2017 Cuma günü aynı saat ve adreste yapılacaktır. Bilgilerinizi rica ederiz. 30.03.2017

YÖNETİM KURULU

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
2. Başkanlık Divanının Oluşturulması
3. Faaliyet Raporu ve Bilançonun okunması, görüşülmesi ve oylanması
4. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması
5. Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması
6. Tüzükteki Değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
7.Dilek ve Temenniler
8.Kapanış