İÇİNDEKİLER

  SAYFA
  MADDE 1 Derneğin Adı ve Merkezi 1
  MADDE 2 Amacı 1
  MADDE 3 Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı 2
  MADDE 4 Üye olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 4
  MADDE 5 Üyelikten Çıkma 5
  MADDE 6 Üyelikten Çıkarılma 5
  MADDE 7 Dernek Organları 5
  MADDE 8 Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı 6
  MADDE 9 Genel Kurul Toplantılarına Çağrı Usulü 6
  MADDE 10 Toplantı Yeri ve Toplantı Usulü 6
  MADDE 11 Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 7
  MADDE 12 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 7
  MADDE 13 Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 8
  MADDE 14 Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 9
  MADDE 15 Derneğin Şubelerinin Kuruluşu 10
  MADDE 16 Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsili 10
  MADDE 17 Şubelerin Görev ve Yetkileri 10
  MADDE 18 Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler 10
  MADDE 19 Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı 10
  MADDE 20 Temsilcilik Açılması 11
  MADDE 21 Platform Oluşturma 11
  MADDE 22 Sosyal ve Kültürel Tesisler Açma 11
  MADDE 23 Derneğin Gelir Kaynakları 11
  MADDE 24 Giderler 12
  MADDE 25 Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri 12
    Alındı Belgeleri 12
    Yetki Belgesi 12
    Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi 13
  MADDE 26 Derneğin Borçlanma Usulleri 13
  MADDE 27 İlan ve Reklam 13
  MADDE 28 Defter ve Kayıtlar 13
    İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler ve Uyulacak Esaslar 13
    Bilanço Esasında Tutulacak Defterler ve Uyulacak Esaslar 14
  MADDE 29 Derneğin Feshi ve Tasfiye 14
  MADDE 30 Hüküm Eksikliği 15
       
ilk Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15