Derneğimizin 36.Olağan Genel Kurulu

Sayın Üyemiz;
Derneğimizin, 36. Olağan Genel Kurulu 26 Mayıs 2023 Cuma günü saat 15.30’da Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Polisevi) yeni binada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 Haziran 2023 Cuma günü saat aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Bilgilerinizi rica eder, sağlıklı günler dileriz.
YÖNETİM KURULU
36.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal
2-Marşı‘nın okunması,
3-Başkanlık Divanının Oluşturulması
4-Faaliyet Raporu ve Bilançonun okunması , görüşülmesi ve oylanması
5-Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması
6-Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması
7-Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
8-Şube açma ve kapatılma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin oylanması
9-Dilek ve Temenniler
10-Kapanış