35.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Sayın Üyemiz;
Derneğimizin, 35. Olağan Genel Kurulu 27 Mayıs 2022 Cuma günü saat 15.30’da Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Polisevi) yeni binada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 08 Haziran 2022 Çarşamba günü saat aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Bilgilerinizi rica eder, sağlıklı günler dileriz.
YÖNETİM KURULU
35.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal
2-Marşı‘nın okunması,
3-Başkanlık Divanının Oluşturulması
4-Faaliyet Raporu ve Bilançonun okunması , görüşülmesi ve oylanması
5-Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması
6-Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması
7-Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
8-Şube açma ve kapatılma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin oylanması
9-Dilek ve Temenniler
10-Kapanış