Derneğimiz Genel Kurul Toplantısı

Sayın Üyemiz;
Derneğimizin 33. Olağan Genel Kurulu nun 17 Mayıs 2019 Cuma günkü toplantısında çoğunluk sağlanamadığından, 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 17.00 da Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü nde ( Ana Bina ) aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
YÖNETİM KURULU
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1 Açılış ve Saygı Duruşu
2 Başkanlık Divanının Oluşturulması
3 Faaliyet Raporu ve Bilançonun okunması, görüşülmesi ve oylanması
4 Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması
5 Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması
6 Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
7 Şube açma ve kapatılma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin onaylanması
8 Dilek ve Temenniler
9 Kapanış