Derneğimizin 30.Olağan Genel Kurulu

Sayın Üyemiz;
Derneğimizin 30.Olağan Genel Kurulu 9 Aralık 2016 Cuma günü saat 14.00'de Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde (Polisevi) aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23 Aralık 2016 Cuma günü aynı saat ve adreste yapılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

YÖNETİM KURULU 30. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Başkanlık Divanının Oluşturulması
3. Faaliyet Raporu ve Bilançonun okunması , görüşülmesi ve oylanması
4. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması
5. Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması
6. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
7. Şubelerin kapanma usulü ve esasları ile ilgili görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Şube açma ve kapatılma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin onaylanması
9. Dilek ve Temenniler
10. Kapanış